200 lat Ossolineum

Naszym zadaniem była obsługa medialna wydarzenia Ossolińska Noc Jubileuszowa w związku z obchodami Jubileuszu 200-lecia. Celem kampanii było zapewnienie wysokiej frekwencji wydarzenia i dotarcie do szerokiego grona odbiorców z informacją o działalności Ossolineum oraz jego unikatowych zbiorach. Kampania była realizowana w Internecie, prasie, rozgłośniach radiowych i nośnikach OOH. W ramach współpracy pozyskiwaliśmy również patronaty medialne.